Privacyverklaring Lisbeth van Lintel Grafisch Ontwerp

Privacy verklaring

In lijn met de AVG wetgeving gaat Lisbeth van Lintel Grafisch Ontwerp vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Je kunt mijn privacyverklaring als PDF bestand lezen en/of downloaden via de volgende link:

Privacyverklaring

Disclaimer

Deze site is het eigendom van Lisbeth van Lintel. Wil je iets overnemen als tekst en/of beeld gebruiken, neem dan eerst contact op met Lisbeth om hierover te overleggen en toestemming hiervoor te krijgen. Ben je van mening dat er beeld of tekst is gebruikt waarvan jij de eigenaar bent, neem dan ook contact op. Dat kan via mailadres:

post@lisbethvanlintel.nl